Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


galeria_hellfest

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

galeria_hellfest [dd. mm. YYYY - H:i]
mrtwosh
galeria_hellfest [dd. mm. YYYY - H:i]
Riadok 1: Riadok 1:
-======hellfest - mojš====== 
-==01. 03. 2008== 
- 
-{{gallery>​gig02?​lightbox?​0}} 
- 
-=====kredity===== 
- 
-foto: niektorá z pedrovych známostí