Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


galeria_oldies

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
galeria_oldies [dd. mm. YYYY - H:i]
mrtwosh vytvorené
galeria_oldies [dd. mm. YYYY - H:i] (aktuálne)
Riadok 2: Riadok 2:
 ==21. 01. 2014== ==21. 01. 2014==
  
-{{gallery>​oldies?​1920X1440?​0}}+{{gallery>​oldies?​1920X1440?​0?nocache}}
  
 =====kredity===== =====kredity=====
  
 foto © by kde-kto foto © by kde-kto