Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


galeria_rampa9

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
galeria_rampa9 [dd. mm. YYYY - H:i]
mrtwosh vytvorené
galeria_rampa9 [dd. mm. YYYY - H:i] (aktuálne)
Riadok 6: Riadok 6:
 =====kredity===== =====kredity=====
  
-foto © by [[http://​xazraelx666.deviantart.com/​|azrael]]+foto © by [[http://​xazraelx666.deviantart.com/​|azrael]] [01-42], [[https://​www.facebook.com/​SemirianePhotography|semiriane]] [43-64]