Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


mrtwosh

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
mrtwosh [dd. mm. YYYY - H:i]
mrtwosh +zlý klaun
mrtwosh [dd. mm. YYYY - H:i] (aktuálne)
Riadok 13: Riadok 13:
 v januári 2007 mrtwosh na dobu neurčitú opustil zostavu kvôli emigrácii za hranice, kde sa zabával spoluprácou na projekte [[heinrichreich]] a spravovaním serveru cells.sk. po návrate domov zastal žezlo škriekajúcej zdochliny, po roku sa vrátil aj k bassprdoložrútstvu. v januári 2007 mrtwosh na dobu neurčitú opustil zostavu kvôli emigrácii za hranice, kde sa zabával spoluprácou na projekte [[heinrichreich]] a spravovaním serveru cells.sk. po návrate domov zastal žezlo škriekajúcej zdochliny, po roku sa vrátil aj k bassprdoložrútstvu.
  
 +v marci 2015 si povedal, že stačilo.
  
 ===== vybavenie ===== ===== vybavenie =====