Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


stalker

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

stalker [dd. mm. YYYY - H:i] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== stalker ======
 +
 +check-in – check-out\\
 +we are guarding all your moves\\
 +check-in – check-out\\
 +check-in – check-out\\
 +dump your cipher\\
 +check-in – check-out\\
 +check-in – check-out\\
 +where you are\\
 +log-in – log-out\\
 +log-in – log-out\\
 +we will miss you
 +
 +stalker will find the gap\\
 +in your firewall\\
 +he′ll never let you out\\
 +ready for soul-homicide?​
 +
 +stalker is tracing your acts\\
 +stalker is logging your stays
 +
 +stalker is stealing your life\\
 +stalker cracks in yourself
 +
 +dump your cipher – you dumb fuck!\\
 +dump your cipher – you dumb fuck!\\
 +dump your cipher – you dumb fuck!\\
 +get in – not out\\
 +friends won′t let you
 +
 +stalker will find the gap...
 +
 +stalker is tracing your acts\\
 +stalker is logging your stays\\
 +stalker now owns whole your life\\
 +stalker is breaking your neck